Strona główna Oferta Ciepłownictwo
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Skontaktuj się!
+48 62 735 79 61
Wypełnij formularz
Oferta

Ciepłownictwo

Proekologiczne systemy automatyki dla ciepłownictwa

Energetyka cieplna, zawodowa i odnawialna stanowi podstawowy kierunek rozwoju naszej firmy. Od lat współpracujemy z największymi na rynku przedsiębiorstwami energetyki cieplnej. Inwestorom zapewniamy kompleksową obsługę.

 


Efektywność

Podwyższenie sprawności urządzeń grzewczych

Ekologia

Rozwiązania, które prowadzą do redukcji emisji szkodliwych substancji

Szybkie ROI

Technologie minimalizujące koszty wytwarzania energii cieplnej
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Skontaktuj się!
+48 62 735 79 61
Wypełnij formularz

Potwierdzeniem jakości naszych usług
są efektywnie działające systemy automatyki. 


ZOBACZ REALIZACJE 

Oferujemy proekologiczne rozwiązania, które prowadzą do minimalizacji kosztów wytwarzania energii cieplnej i emisji szkodliwych substancji.

Modernizujemy całe obiekty energetyczne. Projektujemy i wdrażamy systemy automatyki dla:

 • kotłów rusztowych (wodnych i parowych)
 • kotłów na biomasę wraz z instalacjami towarzyszącymi
 • kotłów gazowych i olejowych
 • układów kogeneracyjnych
 • pompowni i układów hydraulicznych
 • układów nawęglania i odżużlania oraz mieszalników pali
 • instalacji odsalania i odmulania
 • instalacji uzdatniania wody (SUW, zmiękczalnie)
 • instalacji odpylania i odsiarczania spalin
 • instalacji turbinowych
 • wymienników ciepłastacji redukcyjnych i schładzających
 • układów dystrybucji zasilania


Oferta obejmuje:

 • analizę techniczno-ekonomiczną zadania z propozycją działań modernizacyjnych
 • opracowanie koncepcji systemu automatyki wraz z konsultacjami z Inwestorem
 • projekt techniczny oraz kosztorys inwestorski (część elektryczna i AKPiA)
 • dobór urządzeń pomiarowych i armatury obiektowej
 • obliczenia dla zaworów, kryz etc.
 • uzgodnienia formalne i zatwierdzenie projektu w UDT/CLDT
 • nadzór projektowy w czasie realizacji inwestycji
 • prefabrykację jednostek kompletacyjnych
 • kompletację dostaw obiektowych
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu
 • wdrożenie oprogramowania systemów sterowania (sterowniki PLC, systemy DCS)
 • projektowanie i wdrożenie systemów nadrzędnych SCADA/HMI oraz systemów bazodanowych
 • projektowanie i montaż struktur transmisji danych
 • szkolenie kadr operatorskich i zarządzających
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne
 • wdrożenie najnowocześniejszych technologii spalania, oczyszczania spalin oraz zużywania surowców i energii elektrycznej
 • automatyzację oraz informatyzację procesów 
450

zrealizowanych wdrożeń w procesach produkcyjnych

40

lat doświadczenia w branży automatyki

30

specjalistów z doświadczeniem w projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu systemów